Updated Rules!

Updated!
One more day to end of registration! Regitration deadline is thursday 3.11.2016.

After main referee discussion we decided to open kumite categories for competitor with less 6th kyu.

Aktualizováno!
Registrace je prodloužena o jeden den do čtvrtku 3.11.2016!

Po poradě s hlavním rozhodčím umožňujeme start v disciplíně kumite i s nižším než 6.kyu

 

update-rules

Napsat komentář